ΑΦΜ: 800482477
ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 124831707000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300, ΑΤΤΙΚΗ, Ελλάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105577590
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: fueltrans.eu
E-MAIL: gallonfuel@gmail.com